Zaujímavé historické fakty 2 – Temná vdova

Zberateľ legiend a príbehov, ktorý žil v 19 storočí a volal sa Erich Kruger nám zanechal aj túto legendu, ktorá sa mala odohrať v roku 1565. Miesto kde sa mal príbeh z legendy uskutočniť sa nachádza v labyrinte tajných chodieb pod Dunajom v Bratislave. Bádateľ Ernest Gruber sa na túto legendu pozrel bližšie. Čo sa mu podarilo zistiť ?

O existencii siete podzemných chodieb pod Dunajom sa dodnes stále špekuluje. Existujú isté indície, že chodby skutočne existovali a aj keď poškodené či zavalené existujú pravdepodobne dodnes. Chodby sa tiahli z Bratislavského Hradu na územie dnešného Hainburgu v Rakúsku a podľa niektorých bádateľov viedla jedna vetva údajne až do Viedne. Z nedávnej histórie sa vie, že v 80 rokoch dvadsiateho storočia našli pri rekonštrukcii tunela v ktorom dnes popod hrad premávajú električky chodbu vedúcu smerom k Dunaju. Táto chodba zároveň klesala pod hladinu vody v Dunaji. Tesne pred vstupom do podzemia popod Dunaj však našli zával. Táto vetva tajnej chodby bola zamurovaná a tak sa dodnes špekuluje, či išlo o legendárny tajný tunel popod Dunaj.

Erich Kruger v legende, ktorú zapísal do svojej zbierky uvádza: „V lete roku 1565 navštívil Bratislavu Evan de Paess s manželkou Monou. Išlo o francúzskych šľachticov, ktorý tu boli z neznámych príčin. Evan bol záhadný muž, ktorého prezývali démon. Mona trpela pod jeho krutosťou a bola na pokraji zrútenia. Mala sen, kedy sa jej vo sne ukázal hrob pod veľkou riekou a ona zbadala samú seba ako leží v sarkofágu. Vo sne videla, ako ju Evan zabil a odvliekol do akýchsi tajných chodieb. Kde ju uložil do sarkofágu. 17.8.1565 Evan pozval Monu na prechádzku popod Bratislavský hrad. Získal povolenie na vstup do podzemia a tam prišlo ku tragédii. Evan Monu uškrtil a stiahol ju chodbou dole pod Dunaj, kde už bol pripravený kamenný sarkofág. Monu uložil do sarkofágu a odišiel späť do Francúzska. Keď sa vrátil späť sám kancelár na kráľovskom dvore ihneď poslal do Bratislavy Emisárov, abe Monu hľadali a priviezli na kráľovský dvor. Keď Emisári prišli do Bratislavy, správca im vydal povolenie, aby prehľadali podzemné chodby vedúce popod Dunaj. Našli sarkofág, otvorili ho, no po Mone ani stopy. O deň neskôr keď sa Emisári nevrátili s podzemia správca hradu poslal stráže, aby ich hľadali. Emisárov našli mŕtvych v chodbe kde bol sarkofág. A odvtedy blúdi telo mŕtvej-nemŕtvej Mony popod Dunaj a topí duše hriešnikov“.

Je to naozaj len legenda ? Ide o rozprávku či mýtus ? Vo Francúzsku sa nachádza listina, ktorou dl kráľovský kancelár naozaj Emisárom príkaz, aby Monu v Bratislave hľadali a priviezli späť. Záznam rovnako uvádza, že Emisári sa nevrátili. Ešte jedna zmienka sa viaže k Evanovi, ktorý zomrel v roku 1566 a hádajte ako ? Dodnes nikto neobjasnil, čo sa stalo a ako sa to vôbec stalo. 10.5.1566 našli Evanovo bezvládne telo na dnešnej Petržalskej strane Dunaja. Bol utopený a na tele mal vyrytý tento nápis: „Zomrel rukou Temnej vdovy, ktorú zabil a pod Dunajom pochoval.“ Preto Monin prízrak dostal názov Temná vdova.

Pre S.P.I.P. poskytol http://www.tribecska-zahada.sk/

Zaujímavé historické fakty 1 – Princezná Inkov

Svetlana Gunarevová našla v archíve záznamy o tom, že Posledná princezná Inkov mala byť pochovaná v Červenom Kláštore. Jej duch tu však nenašiel nikdy pokoj a teraz blúdi po Kláštorisku a hľadá spravodlivosť. Záznam je z kroniky nazvanej Posledná princezná Inkov. Kroniku napísal v roku 1889 Španielsky kronikár Perres. V kronike opisuje čo viedlo k záhadnej smrti poslednej princeznej Inkov, ktorá bola zabitá na Poľskom hrade Niedzica. Čo nám o tejto záhade prezrádza uvedená kronika ?

Poľský šľachtic menom Sebastian Berzewicz podnikol cestu do Peru, tu sa zamiloval do princeznej Inkov, ktorú si zobral za manželku. Mali spolu dcéru Urminu, ktorá sa stala poslednou princeznou Inkov v rodovej panovníckej línii. V roku 1781 sa Inkovia vzbúrili, proti Španielskej nadvláde a Urmina spolu z manželom museli uniknúť do Európy. Španieli však vedeli, že Urmina ako dedička trónu vie kde je ukrytý legendárny poklad Inkov a tak zahájili rozsiahlu akciu na jej vyhľadanie.

Po príchode do Európy Španieli zabili manžela princeznej Inkov. Urmine sa podarilo spolu z doprovodom uniknúť smerom na Maďarsko, Slovensko až do panstva jej mŕtveho manžela do Poľskej Niedzice. Tu na hrade Niedzica našla úkryt. Spolu zo sebou si priniesla aj mapu k legendárnemu pokladu Inkov, ktorú, ako tvrdili jej príbuzný v neskorších pokoleniach zakopali pod schodiskom pri vstupe za hradnou bránou.

Španielska garda ju však vystopovala a pri prechádzke v podhradí ju prepadla, po tom čo odmietla vyzradiť kam mapu dala bola zabitá. Vojaci z hradu utekali poslednej princeznej Inkov na pomoc no už bolo neskoro, celkovo sa útoku na princeznú zúčastnilo šesť španielskych gardistov, vojakom z hradu sa však podarilo chytiť iba dvoch.

Páni z hradu Niedzica vedeli, že ani po smrti nebude mať Urmina pokoj a tak sa ju v tajnosti rozhodli pochovať v protiľahlom Červenom Kláštore na terajšom území Slovenska. Ani tu však podľa kronikára nenájde pokoja, lebo španielsky gardisti ktorý ju zabili mali od kráľa za úlohu ju prekliať. Kronikár uvádza slová kliatby: „Nebudeš pokojne ležať v hrobe, ale budeš blúdiť naveky, až kým nenájdeme tvoj poklad, potom sa obrátiš na prach no ani tak pokoja nedôjdeš“.

Podľa dobových záznamov z 40 rokov dvadsiateho storočia videli ľudia pri múroch kláštoriska záhadné zjavenie, ktoré bolo vidieť vždy večer počas splnu mesiaca. Zjavenie opisovali, ako ducha krásnej mladej ženy, na hlave mala čelenku a v rukách držala listinu. To by mohla byť legendárna mapa k pokladu. Dodnes niektorí tvrdia, že duch princeznej stále blúdi po Červenom kláštore.

Pre S.P.I.P. poskytol http://www.tribecska-zahada.sk