Záhada menom HAARP

Čo to je vlastne HAARP? Doslovný preklad tejto skratky znie High frequency Active Auroral Research Program. Zariadenie je umiestnené severovýchodne od Gakony na Aljaške. Jeho polohu a satelitný snímok si môžete sami overiť cez google mapy (stačí do vyhľadávania zadať HAARP). Oficiálne sa program zaoberá výskumom vyšších vrstiev atmosféry (ionosféry). Zariadenie vysiela niekoľko miliónov Watt rádiového a mikrovlného žiarenia do týchto vrstiev. Toľko k oficiálnej verzii prezentovanej pred verejnosťou.

Tento program je však spojený s rôznymi konšpiračnými teóriami. Medzi najznámejšie patrí tvrdenie, že HAARP je zbraň, ktorá dokáže meniť počasie, či dokonca myslenie ľudí. Popri činnosti HAARP-u boli po celej planéte hlásené rôzne pozorovania záhadných paranormálnych, svetelných, či zvukových anomálií. Keď zalovíte trošku v pamäti, tak si určite spomeniete na záhadné nevysvetliteľné zvuky ozývajúce sa po celej Zemi. Hlásení a pozorovaní bolo naozaj veľa a sú zdokumentované na video portáli youtube. Slovensko nie je výnimkou. Prosím zhliadnite videá nižšie.

Nám sa podarilo pomocou 86,5 metra dlhej horizontálnej rádio-antény (long wire) a prijímača SDR zaznamenať záhadný signál pochádzajúci s najväčšou pravdepodobnosťou práve zo zariadenia HAARP. Budeme daný jav sledovať aj naďalej a budeme vás o ňom informovať. Čo všetko dokáže toto zariadenie spôsobiť? Aký to môže mať súvis s paranormálnymi javmi a ako to ovplyvní dianie na našej planéte? Dokáže zariadenie svojou činnosťou otvoriť bránu inam? To sú otázky, ktoré pravdepodobne nikdy nebudú zodpovedané.

Video zachytené nami si môžete pozrieť nižšie. Ospravedlňte prosím kvalitu obrazu a zvuku, ale bolo to točené prvým zariadením, ktoré bolo po ruke (mobilný telefón).  🙂

Pozor SÚŤAŽ

Pred zverejnením epizódy z Čachtického podzemia sme sa rozhodli, že vyhlásime súťaž. Zostrihaná epizóda bude uploadovaná na youtube zajtra 25.10. od 16:00. Teraz vám však poskytneme materiály z celej vyšetrovacej noci (konkétne zábery SLS a IR kamier) a vy budete mať možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, aké zdĺhavé je analizovanie nahrávok. Obe nahrávky sú aj s audio záznamom, takže nastražiť uši a oči. Vaše postrehy vpisujte formou komentára k dnému videu, kde pripíšete aj čas v ktorom sa jav na videu odohral a o aký jav sa jedná. Vyberieme 2 vaše najlepšie postrehy. Vybraný sa budú môcť zúčastniť nášho ďalšieho vyšetrovania a zažiť tú atmosféru na vlastnej koži.

Čakajú nás Tríbečské záhady

Zdravím vás priatelia,

Počasie sa nám pomaly vylepšuje a my sme si pre vás na toto leto pripravili sériu mnohých vyšetrovaní z lokality, ktorá je plná rôznych legiend, mýtov a aj očitých svedkov. Počas celého leta budeme budeme pôsobiť v oblasti tríbečského pohoria. Záhad je tu viac než dosť a mnohé z nich boli aj medializované. Postupne ich budeme skúmať a pomaly odškrtávať zo zoznamu. Už koncom mája nás kroky zavedú na hrad Gýmeš, kde toto rozsiahle pátranie odštartujeme. Je sa na čo tešiť.

Zaujímavé historické fakty 2 – Temná vdova

Zberateľ legiend a príbehov, ktorý žil v 19 storočí a volal sa Erich Kruger nám zanechal aj túto legendu, ktorá sa mala odohrať v roku 1565. Miesto kde sa mal príbeh z legendy uskutočniť sa nachádza v labyrinte tajných chodieb pod Dunajom v Bratislave. Bádateľ Ernest Gruber sa na túto legendu pozrel bližšie. Čo sa mu podarilo zistiť ?

O existencii siete podzemných chodieb pod Dunajom sa dodnes stále špekuluje. Existujú isté indície, že chodby skutočne existovali a aj keď poškodené či zavalené existujú pravdepodobne dodnes. Chodby sa tiahli z Bratislavského Hradu na územie dnešného Hainburgu v Rakúsku a podľa niektorých bádateľov viedla jedna vetva údajne až do Viedne. Z nedávnej histórie sa vie, že v 80 rokoch dvadsiateho storočia našli pri rekonštrukcii tunela v ktorom dnes popod hrad premávajú električky chodbu vedúcu smerom k Dunaju. Táto chodba zároveň klesala pod hladinu vody v Dunaji. Tesne pred vstupom do podzemia popod Dunaj však našli zával. Táto vetva tajnej chodby bola zamurovaná a tak sa dodnes špekuluje, či išlo o legendárny tajný tunel popod Dunaj.

Erich Kruger v legende, ktorú zapísal do svojej zbierky uvádza: „V lete roku 1565 navštívil Bratislavu Evan de Paess s manželkou Monou. Išlo o francúzskych šľachticov, ktorý tu boli z neznámych príčin. Evan bol záhadný muž, ktorého prezývali démon. Mona trpela pod jeho krutosťou a bola na pokraji zrútenia. Mala sen, kedy sa jej vo sne ukázal hrob pod veľkou riekou a ona zbadala samú seba ako leží v sarkofágu. Vo sne videla, ako ju Evan zabil a odvliekol do akýchsi tajných chodieb. Kde ju uložil do sarkofágu. 17.8.1565 Evan pozval Monu na prechádzku popod Bratislavský hrad. Získal povolenie na vstup do podzemia a tam prišlo ku tragédii. Evan Monu uškrtil a stiahol ju chodbou dole pod Dunaj, kde už bol pripravený kamenný sarkofág. Monu uložil do sarkofágu a odišiel späť do Francúzska. Keď sa vrátil späť sám kancelár na kráľovskom dvore ihneď poslal do Bratislavy Emisárov, abe Monu hľadali a priviezli na kráľovský dvor. Keď Emisári prišli do Bratislavy, správca im vydal povolenie, aby prehľadali podzemné chodby vedúce popod Dunaj. Našli sarkofág, otvorili ho, no po Mone ani stopy. O deň neskôr keď sa Emisári nevrátili s podzemia správca hradu poslal stráže, aby ich hľadali. Emisárov našli mŕtvych v chodbe kde bol sarkofág. A odvtedy blúdi telo mŕtvej-nemŕtvej Mony popod Dunaj a topí duše hriešnikov“.

Je to naozaj len legenda ? Ide o rozprávku či mýtus ? Vo Francúzsku sa nachádza listina, ktorou dl kráľovský kancelár naozaj Emisárom príkaz, aby Monu v Bratislave hľadali a priviezli späť. Záznam rovnako uvádza, že Emisári sa nevrátili. Ešte jedna zmienka sa viaže k Evanovi, ktorý zomrel v roku 1566 a hádajte ako ? Dodnes nikto neobjasnil, čo sa stalo a ako sa to vôbec stalo. 10.5.1566 našli Evanovo bezvládne telo na dnešnej Petržalskej strane Dunaja. Bol utopený a na tele mal vyrytý tento nápis: „Zomrel rukou Temnej vdovy, ktorú zabil a pod Dunajom pochoval.“ Preto Monin prízrak dostal názov Temná vdova.

Pre S.P.I.P. poskytol http://www.tribecska-zahada.sk/