Technické vybavenie / Zariadenia


Na tejto stránke vám predstavujeme zariadenia, ktoré používame pri našich vyšetrovaniach, ak to samozrejme umožňujú podmienky daného miesta.


 

1.) Audio nahrávacie zariadenie RT-EVP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • toto zariadenie nám umožňuje zaznamenávať EVP nahrávky počas vyšetrovania, ako aj počuť nahrávaný zvuk v reálnom čase. Nahráva zvuky, ktoré sú mimo spektrum vnímania ľudského ucha.

2.) FullSpectrum kamera v montáži s UV alebo IR prísvitom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_1447

 • klasická „akčná“ Full HD kamera modifikovaná tak, aby snímala v plnom farebnom spektre (FullSpectrum). Používa sa v montáži s UV alebo IR prísvitom (poprípade oba súčasne).

3.) ITC Research Device – Spirit Box P-SB7

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • legendárne P-SB7 Spirit Box zariadenie vyrobené firmou ITC Research Device a priamo určené na komunikáciu s duchmi a entitami v reálnom čase. Funguje na báze rýchleho a nastaviteľného putovania (tzv. sweepovania) cez rádiové vlny AM a FM a tým aj generovania „white noise“ bieleho šumu. Náš model je revízie 3 a je podladený (sú potlačené rádiové vysielania). V praxi to vyzerá tak, že keď sa niečo cez zariadenie pokúša komunikovať, tak „sweepovanie“ stíchne a ozve sa hlasný, jasný a čistý hlas s odpoveďou na vašu otázku. 🙂 Zariadenie používajú aj svetoznáme skupiny zaoberajúce sa  „ghost huntingom“. Medzi najznámejšiu skupinu patrí Ghost Adventures – USA.

4.) Systém bezpečnostných kamier s IR nočným videním (Night Vision)

IMG_1539

 • systém kamier s IR nočným videním. Viacero statických kamier umiestnených po vyšetrovanom mieste, ktoré snímajú a zaznamenávajú obraz aj v úplnej tme na základe IR technológie. Nič im neunikne.

5.) 8mm statické kamery „X-CAM“ s nočným videním

 • statické kamery s nočným videním, ktoré zaznamenávajú na 8mm magnetickú pásku.

6.) Laser Grid (laserová mriežka)

Gubbio - Hotel located in and ex-convent - Room 309 Room 309 is exactly the same as 210, the same furnishings, the same fixtures, the same bed structure, even the disposition of the sanitary fittings in the bathroom are the same, however no clients have ever complained about Room 210. Room 309 makes people uncomfortable, they sleep badly, they hear noises, and sometimes even ask to change rooms. The grid with a green laser is used to reveal any abnormalities which may interrupt the flow of rays. Angelo places audio/visual surveillance in the room.

 • pole laserom svietených bodov do miestnosti. Používa sa v kombinácii so záznamovou kamerou. Laser je umiestnený nehybne na statíve. Ak cez svietené body prejde niečo, čo voľným okom nevidno, tak sa to na zázname prejaví ako zavlnenie laserových bodov.

7.) UV Light (ultra fiaľové svetlo)

UV_Light

 • ultra fiaľové svetlo pre lepšiu viditeľnosť anomálií voľným okom, ale aj zaznamenanie na kameru alebo fotoaparát.

8.) Full Spectrum fotoaparát

Full_Spectrum_Camera

 • fotoaparát, ktorý je schopný vytvárať full spectrum fotografie. Jedná sa o fotografie snímané v plnom farebnom spektre.

9.) SLS (structured light sensor) kamera

 • jedná sa o najúspešnejšiu technológiu na preukázanie a zaznamenanie anomálií a entít a tým aj vyhotovenie nespochybniteľných dôkazov o paranormálnej aktivite. Technológia funguje na základe vysielania IR bodov a snímanie ich odrazov a teploty. Technológiu využívajú aj najuznávanejšie vyšetrovateľské skupiny na svete s výbornými výsledkami. My takou technológiou disponujeme tiež a sme na to hrdý.

10.) Kamera s nočným videním 2. generácie

benqkamera

 • kamera schopná zaznamenávať naše epizódy aj za úplnej tmy, pretože je vybavená pokročilou technológiou nočného videnia

  11.) K2 EMF Meter

K2meter

 • K2 EMF meter je merač, ktorý je citlivý na odchýlky v elektromagnetickom poli a tým dokáže odhaliť prvé náznaky paranormálnej aktivity.

12.) EM Pump

empump

 • vyrobili sme si zariadenie s názvom EM Pump (elektromagnetická pumpa). Toto zariadenie generuje elektromagnetické pole a tým umožňuje rôznym entitám čerpať z neho energiu. Entita sa potom môže ľahšie prejaviť formou čistejšieho EVP alebo aj iným spôsobom.

13.) Tesla Spirit Radio

 • tzv. Teslove rádio na duchov je schopné v reálnom čase zaznamenávať z priestoru zvuky a hlasy, ktoré nie sú voľným uchom počuteľné. Jeho veľkou výhodou je, že reaguje na svetlo a aj zmeny v elektromagnetickom poli.

Slovník použitých pojmov:

EVP: Electronic Voice Phenomena – fenomén elektronického hlasu

RT-EVP: Real Time EVP – EVP počuteľný v reálnom čase

UV Light: Ultra Violet Light – ultra fiaľové svetlo (vlnová dĺžka svetla 395nm)

IR: Infra Red – infra červené

FullSpectrum: plné farebné spektrum

Night Vision: nočné videnie

Laser Grid: laserová mriežka (vlnová dĺžka svetla 532nm)

EMF: ElectroMagnetic Field (elektromagnetické pole)

EM Pump: elektromagnetická pumpa (generátor elektromagnetického poľa)